112 emergències Comunita Valenciana

Si et trobes amb una emergència, recorda que pots telefonar a l’1-1-2 des del 📲 encara que estiga bloquejat o no hi haja targeta SIM. Vigila la 🔋i porta’l sempre carregat.

Si presencias una emergencia, recuerda que puedes llamar al 1-1-2 desde el 📲 aunque esté bloqueado o no lleve tarjeta SIM. Vigila que esté bien cargado de bateria.

112 emergències comunitat valenciana
112 emergències comunitat valenciana emergencia valencia